Landbruk

Hovedaktiviteten hos Sorknes Maskin på sommerhalvåret er landbruksdrift. I tillegg til våre forpaktningsavtaler leiekjører vi på betydelige arealer på Romerike.