Massetransport

Vi har flere hengere til transport av alle typer matriale, at fra flis og korn, til sprengstein og fyllmasser.